Föreningsliv

Föreningsliv

Stockholm ska ha Sveriges bästa föreningsklimat. På samma sätt som vi stöttar näringslivet ska vi stötta föreningslivet. Miljöpartiet vill göra det enklare att starta, driva och engagera sig i en förening. Utöver att föreningslivet erbjuder en mängd olika aktiviteter för stockholmarna inom exempelvis idrott och kultur så är föreningslivet också en viktig grund för en levande demokrati och ett starkt civilsamhälle. Föreningslivet bidrar med en stor del av de aktiviteter som finns för barn och unga och är genom sin verksamhet viktiga förebilder för framtidens stockholmare.

Miljöpartiet vill:

  • Öka stödet till det ideella föreningslivet.
  • Förenkla ansökningsprocessen för kultur- och föreningsbidrag, så att fler kan ta del av stöden.
  • Införa föreningslotsar på stadsdelsnivå, som kan stötta nystartade föreningar.
  • Göra skollokaler och idrottshallar mer tillgängliga för föreningar, genom att införa ett modernt bokningssystem.
  • Bevara de samlingslokaler, föreningslokaler, medborgarhus och hemgårdar som finns idag och se till att hyrorna för lokaler är rimliga och överskådliga över tid.
  • Säkra att föreningsbidrag enbart ska gå till föreningar som verkar för jämställdhet och står för demokrati, mångfald och alla människors lika värde.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 januari 2023

Grön ungdom: Varför alkohol?

Gävleborg, 9 januari 2023

Debatt: Miljöpartiet vill se ett Gävleborg rikt på fri och självständig kultur

Örebro län, 6 januari 2023

Camilla Hansén: Visste du redan före Ivanhoe att löftet var en lögn?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter