Förskola

Förskola

Förskolan ska vara en trygg och stimulerande miljö, där varje barn blir sett. Vi vill att andelen barn som går i förskola ska öka, särskilt i utsatta områden. Det minskar bland annat segregationen och gör att barn får mer jämlika förutsättningar när de börjar skolan. Förskolan ska ha bra utemiljöer, servera god, klimatsmart och näringsriktig mat och vara helt fri från skadliga kemikalier. Stadens förskolor ska arbeta aktivt mot mobbning och alla förskolor ska arbeta med normkritisk genuspedagogik.

Miljöpartiet vill:

  • Minska antalet barn per förskollärare och ge förskolepersonalen mer tid med barnen.
  • Förbättra förskolornas utemiljöer med mer grönska och naturmaterial.
  • Stärka stadens arbete med att tidigt förebygga socialt utanförskap bland barn, redan i förskolan.
  • Starta fler öppna förskolor och introduktionsförskolor för att nå barn som inte går i ordinarie förskola.
  • Se till att maten som serveras i förskolor är vällagad och ekologisk samt i större utsträckning växtbaserad, lokalproducerad och säsongsanpassad.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 januari 2023

Grön ungdom: Varför alkohol?

Gävleborg, 9 januari 2023

Debatt: Miljöpartiet vill se ett Gävleborg rikt på fri och självständig kultur

Örebro län, 6 januari 2023

Camilla Hansén: Visste du redan före Ivanhoe att löftet var en lögn?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter