Gång och gågator

Gång och gågator

Människor i rörelse ger staden liv och gynnar den den lokala handeln. Därför vill Miljöpartiet investera i en grön promenadstad. Genom generösa trottoarer, fler gågator och gröna stadsmiljöer blir Stockholm en ännu bättre stad.

Miljöpartiet vill:

  • Skapa tio nya sommargågator och minst fem permanenta gågator.
  • Bredda trånga trottoarer och bilda ett sammanhängande nät av gångstråk som gör det trevligare att promenera.
  • Skapa Nordens längsta gågata från Medborgarplatsen till Odenplan.
  • Införa trafikljus som prioriterar gående och räknar ner väntetiden.
  • Sätta upp dricksvattenfontäner i hela staden.
  • Fortsätta förbättra vinterväghållningen på gångbanor, tex genom sopsaltning
  • Ersätta fler parkeringsplatser med uteserveringar och tillfälliga parker
  • Öka säkerheten genom att separera fotgängare och cyklister

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 januari 2023

Grön ungdom: Varför alkohol?

Gävleborg, 9 januari 2023

Debatt: Miljöpartiet vill se ett Gävleborg rikt på fri och självständig kultur

Örebro län, 6 januari 2023

Camilla Hansén: Visste du redan före Ivanhoe att löftet var en lögn?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter