HBTQI

Stockholm ska vara en öppen och välkomnande stad, där all kärlek är bra kärlek. Friheten att utforma sitt eget liv är en grundläggande mänsklig rättighet. I det ingår att kunna uttrycka sin kärlek, sexualitet och könsidentitet – hur personen än själv väljer att definiera dessa – utan rädsla för fördomar och diskriminering. Miljöpartiet vill höja HBTQI-kompetensen i alla Stockholms verksamheter, men särskilt i skolan och förskolan.

Miljöpartiet vill:

  • Utveckla Stockholms HBTQ-diplomering till att även inkludera intersexuella och HBTQI-diplomera stadens verksamheter.
  • Skapa fler mötesplatser för HBTQI-ungdomar och unga HBTQIpersoner med funktionsnedsättning.
  • Garantera en trygg bostad till HBTQI-personer som tvingas fly.
  • Se till att det finns särskilda omklädningsrum för de som vill byta om enskilt när idrottslokaler planeras

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 januari 2023

Grön ungdom: Varför alkohol?

Gävleborg, 9 januari 2023

Debatt: Miljöpartiet vill se ett Gävleborg rikt på fri och självständig kultur

Örebro län, 6 januari 2023

Camilla Hansén: Visste du redan före Ivanhoe att löftet var en lögn?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter