HBTQI

Stockholm ska vara en öppen och välkomnande stad, där all kärlek är bra kärlek. Friheten att utforma sitt eget liv är en grundläggande mänsklig rättighet. I det ingår att kunna uttrycka sin kärlek, sexualitet och könsidentitet – hur personen än själv väljer att definiera dessa – utan rädsla för fördomar och diskriminering. Miljöpartiet vill höja HBTQI-kompetensen i alla Stockholms verksamheter, men särskilt i skolan och förskolan.

Miljöpartiet vill:

  • Utveckla Stockholms HBTQ-diplomering till att även inkludera intersexuella och HBTQI-diplomera stadens verksamheter.
  • Skapa fler mötesplatser för HBTQI-ungdomar och unga HBTQIpersoner med funktionsnedsättning.
  • Garantera en trygg bostad till HBTQI-personer som tvingas fly.
  • Se till att det finns särskilda omklädningsrum för de som vill byta om enskilt när idrottslokaler planeras

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 18 juli 2024

Replik: Varför väljer regeringen bort förskolan?

Örebro län, 15 juli 2024

NA: Partierna splittrade om tjetjenska flyktingar

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter