HBTQI

Stockholm ska vara en öppen och välkomnande stad, där all kärlek är bra kärlek. Friheten att utforma sitt eget liv är en grundläggande mänsklig rättighet. I det ingår att kunna uttrycka sin kärlek, sexualitet och könsidentitet – hur personen än själv väljer att definiera dessa – utan rädsla för fördomar och diskriminering. Miljöpartiet vill höja HBTQI-kompetensen i alla Stockholms verksamheter, men särskilt i skolan och förskolan.

Miljöpartiet vill:

  • Utveckla Stockholms HBTQ-diplomering till att även inkludera intersexuella och HBTQI-diplomera stadens verksamheter.
  • Skapa fler mötesplatser för HBTQI-ungdomar och unga HBTQIpersoner med funktionsnedsättning.
  • Garantera en trygg bostad till HBTQI-personer som tvingas fly.
  • Se till att det finns särskilda omklädningsrum för de som vill byta om enskilt när idrottslokaler planeras

Nyheter på ämnesordet

Gävleborg, 7 december 2023

Debatt – Regeringen ger andra länder en ursäkt att slå av på takten

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter