Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck

Att unga tjejer utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck kan aldrig accepteras. De stockholmare, framför allt flickor och kvinnor men även pojkar och män, som lever under ständig kontroll såväl i hemmet som i skolan och på fritiden ska få makt över sina egna liv. Stadens verksamheter ska stå på de utsattas sida och särskilt skydda de som riskerar att utsättas för könsstympning, giftas bort och i värsta fall hotas till livet.

Miljöpartiet vill

Vi vill att staden ska stärka sin samverkan med civilsamhället och andra aktörer runt de som flytt från en hederskontext och tvingats bryta med sin släkt. De ska få särskilt stöd för att klara av att påbörja ett nytt liv. 

2017 tog Stockholms stad fram ett nytt och mer omfattande program mot våld i nära relationer där även hedersrelaterat våld och förtryck ingår. Det nya programmet har också ett tydligare barnperspektiv, lyfter fram olika utsatta grupper och förstärker stadens förebyggande arbete. 

För att bemöta och hjälpa personer som är utsatta för denna typ av våld eller hot, behöver socialtjänsten ges ökade kunskaper och för att upptäcka de unga som är utsatta krävs ett gott samarbete med stadens skolor. En viktig resurs i detta arbete är Origo, som är Sveriges första myndighetsgemensamma resurscentrum som har fokus på ungdomar som lever i en hederskontext och är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms Län och Stockholms läns landsting.

Nyheter på Hedersrelaterat våld och förtryck

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter