Hemlöshet

Hemlöshet

En bostad är en förutsättning för ett självständigt liv. Det ska vara enkelt för stockholmarna att få råd och stöd kring ekonomi och boende. Vi vill att krav ställs på att nyproduktion ska ha rimliga hyror och att marknadshyror inte införs i Stockholm. Vi vill också utveckla stödet till äldre hemlösa samt personer med missbruks- och beroendeproblematik. Miljöpartiet vill kraftigt minska hemlösheten och på sikt se en nollvision för hemlöshet. I Stockholm ska ingen sakna en fast bostad.

Miljöpartiet vill:

  • Öka antalet Bostad först-lägenheter, som ger fler personer i hemlöshet möjlighet till en egen bostad.
  • Stärka socialtjänstens samverkan med bostadsbolagen för att förebygga vräkningar, med särskilt fokus på barnfamiljer.
  • Erbjuda fler lågtröskelsaktiviteter och mötesplatser för personer med missbruks- och beroendeproblematik.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 9 augusti 2022

Ge ersättning till markägare som binder in kol

Uppsala län, 8 augusti 2022

Våra toppkandidater

Västerbotten, 5 augusti 2022

Valintervjun: Hans Brettschneider

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter