Hemlöshet

Hemlöshet

En bostad är ett grundläggande mänskligt behov, och likt mat och kläder en rättighet. Miljöpartiet vill kraftigt minska hemlösheten och på sikt se en nollvision för hemlöshet. I Stockholm ska ingen sakna en fast bostad.

Miljöpartiet vill

Krafttag mot hemlöshet

En bostad är ett grundläggande mänskligt behov, och likt mat och kläder en rättighet. Miljöpartiet vill kraftigt minska hemlösheten och på sikt se en nollvision för hemlöshet, i Stockholm ska ingen sakna en fast bostad. Miljöpartiet arbetar för att alla ska garanteras en bostad samt att det ska byggas fler billiga lägenheter. Om stöd- och vårdinsatser behövs ska det ske utifrån individens behov och med bostaden som utgångspunkt.

En fast bostad är utgångspunkten

En fast bostad är en förutsättning för att leva ett självständigt liv. Därför vill vi bland annat att arbetet mot hemlöshet enligt ”Bostad först” ska utökas. Det är en modell där hemlösa personer med social problematik får en bostad kombinerat med anpassat stöd för att klara av att bo på egen hand. Vi vill också satsa på verksamheter så som ”Bo-skolan” för att förebygga vräkningar på grund av störningar.

Inga avhysningar av barnfamiljer

En prioriterad målgrupp är familjer med osäkra boendeförhållanden, inga barn ska riskera att bli hemlösa. Därför vill miljöpartiet att de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm ska minimera antalet avhysningar och vi säger nej till avhysningar av barnfamiljer. Det vräkningsförebyggande arbetet måste byggas ut, till exempel genom ökad tillgänglighet till budget- och skuldrådgivning.

 

Nyheter på Hemlöshet

Stockholm, 10 april 2018

Hemlösheten minskar i Stockholm, men mer måste göras för hemlösa äldre

Stockholm, 10 februari 2016

Ställ inte hemlösa mot EU-migranter

Stockholm, 21 januari 2016

Vi glömmer inte de hemlösa

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter