Idrott

Vi vill bygga en stad med goda möjligheter till rörelse och naturupplevelser, som får människor att må bättre och njuta mer av vardagen. Alla ska ha lika möjlighet att utöva idrott och friluftsliv i sitt närområde, till en rimlig kostnad. Stockholms idrottsliv ska vara jämställt och öppet för alla. Ett rikt idrotts- och friluftsliv ger bättre hälsa och bygger broar mellan människor. Ytor för spontan och organiserad idrott har en central plats i ett grönt och hållbart Stockholm. Vi vill satsa på fler idrotts- och simhallar, utegym, skidspår och naturstigar. Simkunnigheten ska öka bland stadens medborgare, i synnerhet bland barn och unga. Öppettiderna till våra anläggningar ska vara generösa och fritidsgårdar och aktiviteter ska vara tillgängliga för barn och ungdomar under lovdagar.

Miljöpartiet vill:

  • Bygga fler idrottsanläggningar, simhallar och utegym för alla åldrar.
  • Prioritera upp flickors idrottande, till exempel i fördelningen av träningstider och tillgången till lokaler.
  • Erbjuda utlåning av idrottsutrustning i fler stadsdelar.
  • Växla upp arbetet med att hitta miljövänliga alternativ till konstgräs i plast, för att minska spridningen av mikroplaster.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 januari 2023

Grön ungdom: Varför alkohol?

Gävleborg, 9 januari 2023

Debatt: Miljöpartiet vill se ett Gävleborg rikt på fri och självständig kultur

Örebro län, 6 januari 2023

Camilla Hansén: Visste du redan före Ivanhoe att löftet var en lögn?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter