Jämställdhet

Jämställdhet

Miljöpartiet är ett feministiskt parti. För oss är det självklart att strävan efter en jämställd stad ska genomsyra all verksamhet i Stockholm. Vi vill bekämpa och förebygga allt våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Miljöpartiet vill:

  • Ge kvinnojourer stabil och långsiktig finansiering.
  • Ge våldsutsatta kvinnor förtur i bostadskön.
  • Bygga ut arbetet med att hjälpa personer som befinner sig i prostitution och utöka satsningar som syftar till att män ska sluta köpa sex.
  • Tillsammans med föreningslivet stödja unga som flytt från hedersrelaterad våld att bygga upp ett nytt liv.
  • Att stadens skolor ska bidra till att skapa en samtyckeskultur och lära ut vad samtycke är och aktivt arbeta med genuspedagogik.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 januari 2023

Grön ungdom: Varför alkohol?

Gävleborg, 9 januari 2023

Debatt: Miljöpartiet vill se ett Gävleborg rikt på fri och självständig kultur

Örebro län, 6 januari 2023

Camilla Hansén: Visste du redan före Ivanhoe att löftet var en lögn?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter