Kemikalier

Kemikalier

Varje dag kommer vi i kontakt med allt fler varor som innehåller giftiga ämnen. Användning av alla tusentals kemiska ämnen har gett negativa effekter på framförallt barns hälsa och på miljön. Miljöpartiet arbetar för att Stockholm ska vara en stad där våra barn inte exponeras för giftiga kemikalier.

Miljöpartiet vill

Skadliga kemikalier ska tas bort från vår vardag

Idag används över 100 000 kemiska ämnen. De finns överallt omkring oss, i kläder, mat, leksaker, hygienprodukter och byggmaterial. Kemikalier kan vara akut giftiga och de kan ha svårt att brytas ner i kroppen eller i miljön.  Ibland kan kemikalier ge större effekt tillsammans än var och en för sig. Det brukar kallas cocktaileffekt. Barnen är särskilt känsliga eftersom deras kroppar inte är färdigutvecklade.

Alla markområden där barn vistas, där det finns misstanke om gifter från gamla industrianläggningar, ska kartläggas och saneras.

Stockholms barn har rätt till en giftfri förskola

Barn har rätt till en giftfri förskola. Alla Stockholms förskolor ska miljödiplomeras och för att garantera att barnen inte utsätts för kemikalier inomhus.  Tuffa miljökrav ska ställas när förskolor och skolor byggs och inreds. Gamla plastgolv med ftalater ska bytas ut mot bättre material. Plastleksaker och andra produkter som innehåller kemikalier ska fasas ut omgående.

Staden ska ställa tuffa krav vid upphandlingar

Stockholms stad upphandlar stora mängder varor och har därför stor makt att driva på utvecklingen mot mer miljöanpassade varor. Staden ska alltid ställa tuffa krav på att miljö- och hälsofarliga kemikalier inte ingår då varor och tjänster köps in.

Många vill få mer kunskap om en mer hållbar livsstil. Det ska vara lätt att få information och konkreta råd om hur det går att minska de skadliga kemikalierna i sitt hem.

Nyheter på Kemikalier

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter