Klimat

Sveriges huvudstad ska vara bäst i världen på att bekämpa klimatutsläppen. Därför vill vi att Stockholm ska bli klimatpositivt, redan år 2030. Det betyder att vi vill fånga in mer koldioxid än vad staden släpper ut. Under tiden vi styrt miljö- och klimatarbetet i Stockholm stad har stadens utsläpp minskat med nästan 1 ton koldioxid per stockholmare! Vi är stolta, men långt ifrån nöjda. All eldning med fossil olja för uppvärmning av hus måste upphöra senast 2025, laddinfrastruktur för elbilar måste finnas tillgänglig för alla och den cirkulära ekonomin stärkas.

Miljöpartiet vill:

  • Ta bort fossila utsläpp från trafik, båtar och uppvärmning samt fasa ut förbränningen av fossil plast i våra kraftvärmeverk.
  • Sätta ett skarpt mål för att minska de utsläpp som vår konsumtion orsakar, bland annat från flygresor, byggnation, matproduktion och textiltillverkning.
  • Senast 2026 fånga in och lagra minst hälften av Stockholms fossila utsläpp.

Nyheter på ämnesordet

Värmland, 16 augusti 2022

Grön tågturné genom Värmland

Skåne, 15 augusti 2022

”Sjukvården bör ta psykisk ohälsa på lika stort allvar som ett brutet ben eller ett dåligt hjärta”

Halland, 14 augusti 2022

En rättvis och snabb omställning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter