Klimatberedskap


Klimatberedskap

Sverige kommer att drabbas hårt av det förändrade klimatet. Miljöpartiet tycker att staden ska göra en klimatanalys vid varje relevant beslut. Vi anser att Stockholm ska vara redo för ökade regnmängder och fler värmeböljor. Vi behöver också skydda vår tillgång på sötvatten, när havsnivån i Östersjön stiger.

Miljöpartiet vill:

  • Plantera fler träd samt anlägga gröna väggar och tak som fångar upp vatten och ger skugga.
  • Uppmuntra fastighetsägare att omvandla hårdgjorda ytor till grönska.
  • Bevara och skapa våtmarker som minskar risken för översvämningar och samtidigt binder kol.
  • Säkerställa att det finns platser som kan ge skugga och svalka, särskilt där äldre, sjuka och barn vistas

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 januari 2023

Grön ungdom: Varför alkohol?

Gävleborg, 9 januari 2023

Debatt: Miljöpartiet vill se ett Gävleborg rikt på fri och självständig kultur

Örebro län, 6 januari 2023

Camilla Hansén: Visste du redan före Ivanhoe att löftet var en lögn?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter