Kultur

Det fria kulturlivet med en mångfald av utövare är grunden för en öppen och levande stad. Miljöpartiet vill att kulturen ska vara tillgänglig för alla, oavsett kön, ålder eller ekonomi. Kulturskola, bibliotek och museer ska vara en naturlig del av stockholmarnas vardag. Kulturen har också en grundläggande betydelse för det demokratiska samhällets öppenhet, utveckling och värderingar. I en tid då grundläggande demokratiska värderingar alltmer ifrågasätts är det viktigt för oss att försvara det fria ordet och det fria kulturlivet. Under pandemin drabbades Stockholms kulturliv hårt. Vi behöver därför fortsatt skapa förutsättningar för att kulturlivet ska kunna återstarta, växa och utvecklas. Det behövs i synnerhet mer pengar till kulturstöden.

Miljöpartiet vill:

  • Sänka kulturskolans avgifter och bygga ut verksamheten med fler platser och ett bredare utbud av kurser.
  • Satsa på det fria kulturlivet och Stockholms kulturarbetare genom ökat kulturstöd, lägre lokalhyror och fler ateljéer.
  • Skapa mer konst och kulturella upplevelser på stadens gator, bland annat genom popup-teater, graffitiväggar och muralmålningar.
  • Etablera en unik kulturpark för gatukonst och graffiti i Snösätra industriområde.
  • Att alla stockholmare ska ha nära till ett bibliotek med generösa öppettider.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 januari 2023

Grön ungdom: Varför alkohol?

Gävleborg, 9 januari 2023

Debatt: Miljöpartiet vill se ett Gävleborg rikt på fri och självständig kultur

Örebro län, 6 januari 2023

Camilla Hansén: Visste du redan före Ivanhoe att löftet var en lögn?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter