Kultur

Kulturen är en förutsättning för en långsiktigt hållbart växande storstad som Stockholm. Stockholms kulturliv ska spegla samhället vi lever i och vara drivande i den förändring som samhället ständigt genomgår.

Miljöpartiet vill

Kulturlivet ska blomstra

Kulturlivet i Stockholm ska blomstra utifrån de unika möjligheter som finns i en stor stad. Kultur är på samma gång utmanande, ifrågasättande och enande. Den främjar utbyte av idéer och får människor att växa. Goda förutsättningar för den fria kulturen är en fråga om yttrandefrihet, demokrati och mångfald. Musik, teater, film, konst, festivaler och andra kulturyttringar är en viktig del i stadens utveckling.

Ett mer tillgängligt kulturliv

Vi vill göra kulturlivet mer tillgängligt med mer konst i det offentliga rummet, graffitiväggar, längre öppettider på biblioteken, Kulturhuset och satsning på våra muséer. Genom att skapa fler träffpunkter, exempelvis kulturhus i förorterna, ges stockholmarna möjligheter att delta i kultur- och föreningslivet i sin närmiljö. Vi vill inrätta ett kommunalt ”repotell” där replokaler kan bokas per timme.

Satsa på Kulturskolan 

Barn och unga ska ha möjlighet att vara både kulturskapare och uppleva professionell kultur oavsett familjens ekonomiska ställning. Kulturskolans uppsökande prova-påverksamhet ska återupptas och förstärkas för att nå nya grupper av barn och unga. Avgifterna ska sänkas och ämnesutbudet ska utökas så att aktiviteterna blir tillgängliga för fler. Kulturskolan ska samverka med stadens fritidsverksamhet.

Nyheter på Kultur

Stockholm, 28 augusti 2019

Ja till fler spelningar på Mosebacke

Stockholm, 12 juni 2018

Fler kulturhus i förorterna

Stockholm, 7 januari 2016

Skårbygränd blev Frihetstorget

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter