Levande Stockholm

Levande Stockholm

Vi vill se en stad för människor, med fler gågator, grönska, sittplatser och bättre förutsättningar för stadsliv. Miljöpartiet har sedan 2014 skapat ett levande Stockholm med sommargågator och sommartorg, fler uteserveringar med längre öppettider och pop up-parker. Framöver vill vi även levandegöra stadens kajer och vattennära lägen med möblemang, växtlighet och aktiviteter. Det som tidigare varit plats för bil ska bli plats för liv och rörelse. Så bygger vi en mänskligare och mer levande stad!

Miljöpartiet vill:

  • Skapa tio nya sommargågator och minst fem permanenta gågator.
  • Rusta upp torg i Stockholms närförorter och ytterstad med grönska, sittplatser, kultur och uteserveringar.
  • Utveckla stadens kajer med soldäck, konstutställningar, caféer och restauranger på pråmar.
  • Minska nedskräpningen i hela staden.
  • Anlägga nya naturstigar, motionsspår och grillplatser samt sätta upp spännande och lärorika skyltar för barn i naturreservaten.
  • Öppna 20 nya badplatser till 2030 och 5 nya vinterbadplatser med bastu under de närmaste åren.
  • Skapa mer konst och kulturella upplevelser på stadens gator, bland annat genom popup-teater, graffitiväggar och muralmålningar.
  • Omvandla tunga trafikleder till myllrande stadsgator kantade av bostäder, parker och lokaler
  • Tillgängliggöra bryggor, stigar och friluftsområden och låta bussen gå ända fram till naturreservaten.

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 3 oktober 2023

Lagändringar krävs för ett mer effektivt arbete mot välfärdsbrottslighet  

Uppsala län, 28 september 2023

Tågkaoset är ett enormt misslyckande

Uppsala län, 22 september 2023

Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter