Lika rättigheter

Lika rättigheter

Alla människors lika värde och lika rättigheter är en förutsättning för demokrati och mänskliga rättigheter. Stockholm ska vara en stad där alla känner sig välkomnade och respekterade. Stockholm ska också ha en aktiv politik som främjar lika rättigheter och arbetar för att alla invånares kompetens tas tillvara och respekteras. Människors olika erfarenheter är en stor resurs.

Miljöpartiet vill:

  • Stärka kompetensen kring mänskliga rättigheter i stadens alla verksamheter.
  • Stärka arbetet mot rasism, främlingsfientlighet och all diskriminering, samt se att staden arbetar mer med antidiskrimineringsvillkor i stadens offentliga upphandlingar.
  • Förbättra stadens arbete med att personer med funktionsnedsättning lättare ska kunna komma in på arbetsmarknaden.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 januari 2023

Grön ungdom: Varför alkohol?

Gävleborg, 9 januari 2023

Debatt: Miljöpartiet vill se ett Gävleborg rikt på fri och självständig kultur

Örebro län, 6 januari 2023

Camilla Hansén: Visste du redan före Ivanhoe att löftet var en lögn?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter