Luft

Dagens biltrafik är den största källan till klimatutsläpp i Stockholm. Dessutom leder den till trängsel, buller och sämre luft. Vi vill minska biltrafiken och dubbdäcksanvändningen, ha en utsläppsfri innerstad till 2030 samt underlätta övergången till eldrift för de bilar som fortfarande behövs.

Miljöpartiet vill:

  • Skapa en elbilszon i city och Gamla stan.
  • Förbjuda biltrafik på vissa platser och dagar samt minska den totala biltrafiken med 30 procent till 2030.
  • Installera laddplatser på hälften av stadens parkeringar senast 2026.
  • Göra det dyrare med fossilbil än elbil vid parkering och trängselskatt.
  • Differentiera trängselskatten så att bilar med högre utsläpp ska betala mer än bilar med lägre utsläpp

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 januari 2023

Grön ungdom: Varför alkohol?

Gävleborg, 9 januari 2023

Debatt: Miljöpartiet vill se ett Gävleborg rikt på fri och självständig kultur

Örebro län, 6 januari 2023

Camilla Hansén: Visste du redan före Ivanhoe att löftet var en lögn?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter