Mat

Den mat som vi lägger på tallriken har stor miljö- och klimatpåverkan. Det ska vara lätt att leva ett miljövänligt och sunt liv i Stockholm. Därför vill Miljöpartiet främja det småskaliga, lokala jordbruket och produktion av livsmedel som gynnar den biologiska mångfalden. Vi vill minska matsvinnet och sänka matens klimatavtryck.

Miljöpartiet vill:

  • Se till att maten som serveras i förskolor, skolor och äldreomsorg är vällagad och ekologisk samt i större utsträckning växtbaserad, lokalproducerad och säsongsanpassad.
  • Underlätta torghandel för småskaliga producenter och närodlade varor.
  • Plantera fruktträd och bärbuskar samt skapa fler odlingslotter och gemensamhetsodlingar.
  • Mäta och minska matens klimatpåverkan, inklusive matsvinnet, i alla verksamheter som serverar mat och samla in 100 % av det matavfall som ändå skapas

Nyheter på ämnesordet

Värmland, 16 augusti 2022

Grön tågturné genom Värmland

Skåne, 15 augusti 2022

”Sjukvården bör ta psykisk ohälsa på lika stort allvar som ett brutet ben eller ett dåligt hjärta”

Halland, 14 augusti 2022

En rättvis och snabb omställning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter