Mat

Den mat som vi lägger på tallriken har stor miljö- och klimatpåverkan. Det ska vara lätt att leva ett miljövänligt och sunt liv i Stockholm. Därför vill Miljöpartiet främja det småskaliga, lokala jordbruket och produktion av livsmedel som gynnar den biologiska mångfalden. Vi vill minska matsvinnet och sänka matens klimatavtryck.

Miljöpartiet vill:

  • Se till att maten som serveras i förskolor, skolor och äldreomsorg är vällagad och ekologisk samt i större utsträckning växtbaserad, lokalproducerad och säsongsanpassad.
  • Underlätta torghandel för småskaliga producenter och närodlade varor.
  • Plantera fruktträd och bärbuskar samt skapa fler odlingslotter och gemensamhetsodlingar.
  • Mäta och minska matens klimatpåverkan, inklusive matsvinnet, i alla verksamheter som serverar mat och samla in 100 % av det matavfall som ändå skapas

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 januari 2023

Grön ungdom: Varför alkohol?

Gävleborg, 9 januari 2023

Debatt: Miljöpartiet vill se ett Gävleborg rikt på fri och självständig kultur

Örebro län, 6 januari 2023

Camilla Hansén: Visste du redan före Ivanhoe att löftet var en lögn?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter