Miljö

Miljöpartiet grundades ur miljörörelsen och för oss är det både naturligt och självklart att sätta klimat och miljö först. Vi vill att fler träd, parker, ängsblommor och grönområden ska stärka och bevara den biologiska mångfalden. Mer växtlighet i staden får oss att må bättre och mildrar effekterna av ett förändrat klimat, med plötsliga skyfall och värmeböljor.

Miljöpartiet vill:

  • Bilda fyra nya naturreservat i Kyrkhamn, Fagersjöskogen, Ålstensskogen/Storskogen och Majroskogen samt skapa fler ”mini-naturreservat”, så kallade biotopskyddsområden
  • Inrätta en stadsekolog, skapa fler parker på mark och på tak, anlägga gröna väggar och bryta upp asfalterad mark för att tillföra mer grönska.
  • Kräva att natur som tas i anspråk alltid ersätts av gröna värden i närheten, genom ekologisk kompensation som överstiger 100 procent.
  • Öka antalet träd. Om ett träd måste fällas ska det ersättas med minst två nya.
  • Låta betande får och kor ta hand om fler gröna ytor.
  • Placera ut fågelholkar, insektshotell och övervintringsplatser för groddjur.
  • Plantera blommande växter för fjärilar, bin och andra pollinerande insekter.
  • Göra Hästa gård på Järvafältet till en levande stadsbondgård med djur och café.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 januari 2023

Grön ungdom: Varför alkohol?

Gävleborg, 9 januari 2023

Debatt: Miljöpartiet vill se ett Gävleborg rikt på fri och självständig kultur

Örebro län, 6 januari 2023

Camilla Hansén: Visste du redan före Ivanhoe att löftet var en lögn?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter