Natur

Stockholmarna ska ha mer natur att njuta av. Vi vill att fler träd, parker, ängsblommor och grönområden ska stärka och bevara den biologiska mångfalden. Mer växtlighet i staden får oss att må bättre och mildrar effekterna av ett förändrat klimat, med plötsliga skyfall och värmeböljor.

Miljöpartiet vill:

  • Bilda fyra nya naturreservat i Kyrkhamn, Fagersjöskogen, Ålstensskogen/Storskogen och Majroskogen samt skapa fler ”mini-naturreservat”, så kallade biotopskyddsområden.
  • Inrätta en stadsekolog, skapa fler parker på mark och på tak, anlägga gröna väggar och bryta upp asfalterad mark för att tillföra mer grönska.
  • Kräva att natur som tas i anspråk alltid ersätts av gröna värden i närheten, genom ekologisk kompensation som överstiger 100 procent.
  • Öka antalet träd. Om ett träd måste fällas ska det ersättas med minst två nya.
  • Anta en belysningspolicy för att skydda och bibehålla nattaktiva pollinerande djur och insekter införs.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 januari 2023

Grön ungdom: Varför alkohol?

Gävleborg, 9 januari 2023

Debatt: Miljöpartiet vill se ett Gävleborg rikt på fri och självständig kultur

Örebro län, 6 januari 2023

Camilla Hansén: Visste du redan före Ivanhoe att löftet var en lögn?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter