Natur

Stockholmarna ska ha mer natur att njuta av. Vi vill att fler träd, parker, ängsblommor och grönområden ska stärka och bevara den biologiska mångfalden. Mer växtlighet i staden får oss att må bättre och mildrar effekterna av ett förändrat klimat, med plötsliga skyfall och värmeböljor.

Miljöpartiet vill:

  • Bilda fyra nya naturreservat i Kyrkhamn, Fagersjöskogen, Ålstensskogen/Storskogen och Majroskogen samt skapa fler ”mini-naturreservat”, så kallade biotopskyddsområden.
  • Inrätta en stadsekolog, skapa fler parker på mark och på tak, anlägga gröna väggar och bryta upp asfalterad mark för att tillföra mer grönska.
  • Kräva att natur som tas i anspråk alltid ersätts av gröna värden i närheten, genom ekologisk kompensation som överstiger 100 procent.
  • Öka antalet träd. Om ett träd måste fällas ska det ersättas med minst två nya.
  • Anta en belysningspolicy för att skydda och bibehålla nattaktiva pollinerande djur och insekter införs.

Nyheter på ämnesordet

Värmland, 16 augusti 2022

Grön tågturné genom Värmland

Skåne, 15 augusti 2022

”Sjukvården bör ta psykisk ohälsa på lika stort allvar som ett brutet ben eller ett dåligt hjärta”

Halland, 14 augusti 2022

En rättvis och snabb omställning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter