Östlig förbindelse

Östlig förbindelse

Miljöpartiet säger nej till Östlig förbindelse, och har bidragit till att Stockholm stad inte medfinansierar projektet. Stora infrastrukturprojekt ska bidra till att klara de nationella och lokala klimatmålen. Östlig förbindelse leder enligt Trafikverket till att biltrafiken i regionen totalt ökar, vilket går emot klimatmålen. Stockholm behöver mer och bättre infrastruktur för gång, cykel och kollektivtrafik, istället för fler motorvägar.

Miljöpartiet vill:

  • Minska biltrafiken i hela Stockholm
  • Satsa resurser på gång, cykel och kollektivtrafik istället för motorväg

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 januari 2023

Grön ungdom: Varför alkohol?

Gävleborg, 9 januari 2023

Debatt: Miljöpartiet vill se ett Gävleborg rikt på fri och självständig kultur

Örebro län, 6 januari 2023

Camilla Hansén: Visste du redan före Ivanhoe att löftet var en lögn?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter