Östlig förbindelse

Östlig förbindelse

Miljöpartiet säger nej till Östlig förbindelse, och har bidragit till att Stockholm stad inte medfinansierar projektet. Stora infrastrukturprojekt ska bidra till att klara de nationella och lokala klimatmålen. Östlig förbindelse leder enligt Trafikverket till att biltrafiken i regionen totalt ökar, vilket går emot klimatmålen. Stockholm behöver mer och bättre infrastruktur för gång, cykel och kollektivtrafik, istället för fler motorvägar.

Miljöpartiet vill:

  • Minska biltrafiken i hela Stockholm
  • Satsa resurser på gång, cykel och kollektivtrafik istället för motorväg

Nyheter på ämnesordet

Västerbotten, 17 augusti 2022

Vårt samhälle byggs genom närvaro och tillit

Värmland, 16 augusti 2022

Grön tågturné genom Värmland

Skåne, 15 augusti 2022

”Sjukvården bör ta psykisk ohälsa på lika stort allvar som ett brutet ben eller ett dåligt hjärta”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter