Skola

Skolan ska vara en plats för nyfikenhet och kunskapsutveckling, där barn och unga växer som människor. Miljöpartiet vill bekämpa skolsegregationen och minska skillnader i studieresultat mellan Stockholms skolor. Vi vill skapa en grönare skola i Stockholm. Vi vill se bättre och grönare utemiljöer på stadens skolor, fler naturskolor och ökat arbete med lärande för hållbar utveckling.

Miljöpartiet vill:

  • Satsa på skolan och ge mest resurser till skolor med störst utmaningar, underlätta för läxhjälp i skolans lokaler samt genomföra en satsning på digital läxhjälp.
  • Öka stödet till elever med särskilda behov, exempelvis barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och till barn som är placerade i familjehem eller liknande.
  • Skapa grönare skolgårdar, inrätta en ny naturskola vid Sätraskogen och starta flera mobila naturskolor.
  • Skapa bilfria områden runt skolor och bygga tryggare skolvägar.
  • Se till att maten som serveras i skolor är vällagad och ekologisk samt i större utsträckning växtbaserad, lokalproducerad och säsongsanpassad.
  • Förbättra skolornas möjlighet att anställa fler specialpedagoger och speciallärare
  • Stärka elevhälsan på stadens skolor

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 januari 2023

Grön ungdom: Varför alkohol?

Gävleborg, 9 januari 2023

Debatt: Miljöpartiet vill se ett Gävleborg rikt på fri och självständig kultur

Örebro län, 6 januari 2023

Camilla Hansén: Visste du redan före Ivanhoe att löftet var en lögn?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter