Socialt skyddsnät

Socialt skyddsnät

I Stockholm ska alla kunna uppleva livskvalitet och möjligheter i vardagen. Personer som behöver extra eller tillfälligt stöd ska aldrig lämnas vid sidan av. Varje person som vistas i Stockholm rätt till stöd och hjälp med grund i de mänskliga rättigheterna. När barn är med i bilden är det särskilt viktigt att lyfta in barnperspektivet.

Miljöpartiet vill:

  • Göra det billigare med fritidsaktiviteter för barn i familjer med mindre ekonomiska resurser.
  • Säkra att barnfamiljer som hamnat i hemlöshet inte placeras på hotell eller vandrarhem, utan får ett långsiktigt boende direkt.
  • Säkerställ närvaron av socialsekreterare i skolor och skapa fler familjecentraler, där mödravård, barnavård, öppen förskola och socialtjänst samlas under samma tak.
  • Stärka insatserna god man, förvaltare, anhörigstöd och personligt ombud för personer med bland annat psykisk ohälsa.
  • Att det ekonomiska biståndet håller en rimlig nivå och att SL-kort och bredband inkluderas.
  • Öka flexibiliteten för insatserna personlig assistans och ledsagning och att de bättre ska kunna utformas utifrån personens behov och önskemål.
  • Stärka Stockholms stads arbete med och stöd till organisationer inom civilsamhället som kompletterar socialtjänstens insatser och når ut till grupper som staden själva inte når.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 januari 2023

Grön ungdom: Varför alkohol?

Gävleborg, 9 januari 2023

Debatt: Miljöpartiet vill se ett Gävleborg rikt på fri och självständig kultur

Örebro län, 6 januari 2023

Camilla Hansén: Visste du redan före Ivanhoe att löftet var en lögn?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter