Stadsbyggnad

Stadsbyggnad

I takt med att Stockholm växer ställs krav på fler bostäder. Samtidigt ska stadens goda livsmiljö med grönområden, närhet till vatten och fina kulturmiljöer finnas kvar och utvecklas. Staden ska ha en bra fördelning mellan olika funktioner såsom bostäder, kontor, handel, skolor och kulturliv. Vi vill bygga bort segregationen. Byggande ska främst ske på redan exploaterad mark. När ett område planeras ska gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras. Miljöpartiet vill omvandla trafikleder till levande stadsgator med nya bostäder, butiker, service och grönska. Genom att lägga ner Bromma flygplats kan en ny stadsdel byggas med 30 000-50 000 nya bostäder, service, handel, skolor och parker.

Miljöpartiet vill:

  • Omvandla tunga trafikleder till myllrande stadsgator kantade av bostäder, parker och lokaler.
  • Bygga energieffektivt, tätt, miljövänligt och kollektivtrafiknära
  • Lägga ner Bromma flygplats och planera för mellan 30 000 och 50 000 lägenheter, arbetsplatser, parker, skolor, kulturlokaler, idrottsanläggningar och tunnelbana, i miljövänliga Bromma parkstad.
  • Trygga Nationalstadsparken, säga nej till Östlig förbindelse och utveckla en ny ekostadsdel i Skarpa by i Skarpnäck.
  • Ta fram en belysningsstrategi som säkerställer att stadens ljussättning samspelar med platsen och minskar påverkan på djur och natur.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter