Tillgänglighet

Tillgänglighet

Varje invånare ska ha möjlighet att delta i samhället, oavsett funktionsförmåga. Miljöpartiet vill att staden och dess verksamheter ska utformas för att passa alla. Miljöpartiet vill att fler personer med funktionsnedsättning ska erbjudas arbete och arbetsförhållandena ska anpassas efter behov och förutsättningar.

Miljöpartiet vill:

  • Göra det lättare att ta sig fram på stadens trottoarer med rullstol eller rullator.
  • Erbjuda ledsagning och personlig assistans som är mer individanpassad.
  • Tillgängliggöra bryggor, stigar och friluftsområden och låta bussen gå ända fram till naturreservaten.
  • Utöka möjligheterna till cykling och annan fysisk rörelse för äldre och personer med funktionsnedsättning som bor på särskilda boenden.

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter