Trafik

Vi vill bygga ett mänskligare och mer levande Stockholm. Det ska vara attraktivt och enkelt att gå, cykla och åka kollektivt. Biltrafiken måste minska för att nå klimatmålen, få ren luft och minskad trängsel. Då kommer godstransporter, utryckningsfordon och de som behöver bilen fram. Det ska vara enkelt köra miljövänligt eller att dela bil eller lådcykel. Vi vill även skapa en trygg och trafiksäker stad. Därför vill vi satsa på trafiksäkerhetsåtgärder i hela staden, med fokus på att barn ska kunna resa säkert. Parker, kollektivtrafik och cykel- och gångbanor ska vara tillgängliga och trygga för alla.

Miljöpartiet vill:

 • Förbjuda biltrafik på vissa platser och dagar samt minska den totala biltrafiken med 30 procent till 2030.
 • Kraftigt bygga ut Stockholms cykelnät, som binder ihop innerstaden och ytterstaden.
 • Minska konflikten mellan gående och cyklister genom att separera gång- och cykeltrafiken.
 • Skapa tio nya sommargågator och minst fem permanenta gågator.
 • Skapa en elbilszon i city och Gamla stan.
 • Göra gatorna mer barnvänliga genom lägre hastigheter, fler gångfartsområden, lekgator och bilfria zoner vid flera skolor.
 • Omvandla tunga trafikleder till myllrande stadsgator kantade av bostäder, parker och lokaler.
 • Underlätta för kollektivtrafik med båt, bygga nya busskörfält och göra det snabbare och bekvämare att resa med blåbussarna.
 • Installera laddplatser på hälften av stadens parkeringar senast 2026.
 • Bygga fler cykelparkeringar, exempelvis vid tunnelbanestationerna.
 • Bygga Spårväg City och Spårväg Syd samt en ny tunnelbanelinje mellan Älvsjö och Fridhemsplan, som så småningom ska förlängas till Bromma parkstad.
 • Göra det dyrare med fossilbil än elbil vid parkering och trängselskatt.
 • Ställa krav på bilpool eller lådcykelpool i all nybyggnation samt gynna privata bilpooler genom reserverade p-platser och sänkta p-avgifter.
 • Införa trafikljus som prioriterar gående och räknar ner väntetiden.
 • Göra tåget till norm för Stockholms stads tjänsteresor, för att minska flygandet.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 januari 2023

Grön ungdom: Varför alkohol?

Gävleborg, 9 januari 2023

Debatt: Miljöpartiet vill se ett Gävleborg rikt på fri och självständig kultur

Örebro län, 6 januari 2023

Camilla Hansén: Visste du redan före Ivanhoe att löftet var en lögn?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter