Trygghet

Trygghet

Stockholm ska vara en trygg stad att bo och vistas i för alla. Det finns en stor sammansvetsande kraft i att bry sig om varandra. Vi vill satsa på att tillsammans med det lokala föreningslivet och näringslivet bygga trygghet i stadens alla stadsdelar. Det förebyggande och uppsökande arbetet från socialtjänst, skola och andra aktörer behöver utvecklas och stärkas.

Miljöpartiet vill:

  • Ha fler vuxna på gatorna under kvällar och helger, till exempel fältassistenter och föräldragrupper på stan.
  • Ge riktade föreningsbidrag med fokus på att stärka tryggheten lokalt.
  • Fortbilda ordningsvakter om diskriminering och ha nolltolerans mot kränkningar.
  • Förbättra belysningen och rusta upp otrygga gång- och cykeltunnlar.
  • Utveckla och stärka det förebyggande och uppsökande arbetet från socialtjänst, skola och andra aktörer till barn och unga som befinner sig i social utsatthet eller i riskzonen för kriminalitet och stärka avhopparverksamheten genom att samverka med kriminalvården och civilsamhället.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 januari 2023

Grön ungdom: Varför alkohol?

Gävleborg, 9 januari 2023

Debatt: Miljöpartiet vill se ett Gävleborg rikt på fri och självständig kultur

Örebro län, 6 januari 2023

Camilla Hansén: Visste du redan före Ivanhoe att löftet var en lögn?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter