Vatten

Miljöpartiet vill att allt förorenat vatten ska renas från gifter, innan det hamnar i naturen. Vi vill stärka stadens vattenlevande djur- och växtliv och göra det möjligt att bada från fler stränder.

Miljöpartiet vill:

  • Anlägga växtbäddar som kan rena smutsigt vatten som strömmar från vägar och torg.
  • Modernisera vatten- och avloppsnätet och rena avloppsvatten från skadliga ämnen såsom läkemedelsrester, PFOS och mikroplaster.
  • Hjälpa våra sjöars djur- och växtliv att återhämta sig från gamla föroreningar.
  • Minimera asfalterade och andra hårdgjorda ytor och rena dagvattnet i dammar, diken och våtmarker.

Nyheter på ämnesordet

Värmland, 16 augusti 2022

Grön tågturné genom Värmland

Skåne, 15 augusti 2022

”Sjukvården bör ta psykisk ohälsa på lika stort allvar som ett brutet ben eller ett dåligt hjärta”

Halland, 14 augusti 2022

En rättvis och snabb omställning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter