Vatten

Miljöpartiet vill att allt förorenat vatten ska renas från gifter, innan det hamnar i naturen. Vi vill stärka stadens vattenlevande djur- och växtliv och göra det möjligt att bada från fler stränder.

Miljöpartiet vill:

  • Anlägga växtbäddar som kan rena smutsigt vatten som strömmar från vägar och torg.
  • Modernisera vatten- och avloppsnätet och rena avloppsvatten från skadliga ämnen såsom läkemedelsrester, PFOS och mikroplaster.
  • Hjälpa våra sjöars djur- och växtliv att återhämta sig från gamla föroreningar.
  • Minimera asfalterade och andra hårdgjorda ytor och rena dagvattnet i dammar, diken och våtmarker.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 januari 2023

Grön ungdom: Varför alkohol?

Gävleborg, 9 januari 2023

Debatt: Miljöpartiet vill se ett Gävleborg rikt på fri och självständig kultur

Örebro län, 6 januari 2023

Camilla Hansén: Visste du redan före Ivanhoe att löftet var en lögn?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter