Stockholm ska vara en trygg stad för alla

Den upplevda otryggheten bland stockholmarna har ökat. Vi har gjort omfattande investeringar i skola och socialtjänst under mandatperioden, ökat vuxennärvaron med fler fältarbetare och fler ordningsvakter och lagt 200 miljoner i en trygghetsfond för att rusta upp fysiska miljöer. Nu behöver vi göra mer.

Miljöpartiet vill

  • Fortsätta satsa på skola och socialtjänst
  • Stärka vuxennärvaron på stan, bland annat genom att anställa fler fältassistenter i varje stadsdel och öka stödet till civilsamhället
  • Se fler poliser, och välkomnar den nya polisstationen i Rinkeby
  • Rusta upp otrygga platser och bygga ihop stadsdelar, bland annat genom att förvandla trafikleder till stadsgator

Öka vuxennärvaron på stan

Miljöpartiet vill se fler fältassistenter, ökat stöd till civilsamhället och fler poliser. På det viset säkrar vi upp att den totala vuxennärvaron på stan stärks betydligt. Vi har infört ett särskilt lönetillägg för fältassistenter, socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården och fritidsledare som jobbar i de sju stadsdelar där behoven är som störst. Den lönesatsningen måste värnas och bli permanent. Samtidigt har vi tillfört 10 miljoner kronor till de sju stadsdelsförvaltningar som har störst behov, för att exempelvis kunna anställa fler fältassistenter eller andra vuxna som arbetar med barn och unga.

För att säkra tryggheten i Stockholm framöver behövs det fler platser på polishögskolan så att polisen snabbare kan fylla det behov som finns. Miljöpartiet anser därför att Stockholms stad ska hemställa hos regeringen om att antalet platser på polishögskolan i Stockholm ska utökas. Det är också viktigt att så snabbt som möjligt färdigställa den nya polisstationen i Rinkeby.

Skapa en ny filial av Framtid Stockholm

I december 2017 öppnade Framtid Stockholm en filial i Rinkeby. Vi vill se att ytterligare en filial, förslagsvis i Skärholmen. Framtid Stockholm består bland annat av uppsökande arbete, bedömning och behandling vid missbruk, särskilt kvalificerat kontaktmannaskap, stöd till brottsutsatta, medling och närvaro vid polisförhör. Genom att tidigt fånga upp ungdomar som dragits in i kriminalitet eller börjat använda droger kan vi hjälpa ungdomarna.

Bygg ut de sociala insatsgrupperna

Miljöpartiet vill bygga ut antalet sociala insatsgrupper, en verksamhet riktad till unga som riskerar att rekryteras till kriminella nätverk eller utveckla en kriminell livsstil eller som behöver stöd för att lämna ett kriminellt nätverk eller en kriminell livsstil.

Satsa på community work

Community work innebär en bred samverkan på olika områden där en mängd lokala aktörer ingår. Det kan handla om bostadsbolag, stadsdelsförvaltningen, skolorna, polisen, föreningslivet, församlingarna, föräldrakontakter och nattvandrare med flera.

Oväntade möten uppstår mellan unga och pensionärsföreningar som spelar pingis ihop, mellan löparklubbar som möter helt otränade ungdomar som får utlopp för sin energi eller unga som erbjuds möjligheten till läxläsning. Stockholms stad ska arbeta med en ökad samverkan mellan olika samhällsaktörer för en tryggare stad.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: