Jämställdhet

Sundbyberg ska vara en jämställd stad, där all verksamhet präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Alla invånare, oavsett kön, ska kunna följa sina drömmar, göra självständiga val och styra över sin egen fritid.

Miljöpartiet vill

  • Lönegapet mellan män och kvinnor ska minska varje år. Vi vill utradera osakliga löneskillnader i staden.
  • Sundbybergs stöd till idrottsföreningar ska fördelas rättvist i förhållande till antal kvinnliga respektive manliga utförare.
  • Stadens skolor ska systematiskt förebygga killars våld, genom metoden Mentors in Violence Prevention.
  • Kvinnojouren ska få ett större och mer långsiktigt stöd.

Se även rubriken Tid att leva.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: