Samhällets grundläggande 
trygghet ska omfatta alla

I Sverige ska den som är sjuk eller arbetslös aldrig lämnas utanför. På sikt vill Miljöpartiet ha en gemensam sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla.

Miljöpartiet vill

  • Att den som är sjuk och därför inte kan arbeta ska ha rätt till ersättning från sjukförsäkringen.
  • På sikt slå samman a-kassan, sjukförsäkringen och försörjningsstödet till en gemensam trygghetsförsäkring som sköts av en och samma myndighet.
  • Se samma nivå på ersättningen vid sjukdom och arbetslöshet.
  • Att de förbättringar som gjorts av a-kassan med anledning av pandemin ska permanentas.

En gemensam trygghetsförsäkring

Miljöpartiet vill införa en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet – ett samlat trygghetssystem som är tydligt och omfattar alla. Vi kallar det arbetslivstrygghet.

För att undvika att individer bollas runt mellan olika myndigheter ska trygghetssystemet skötas av en och samma myndighet. Individens ansvar är att ta arbete utifrån sina förutsättningar.

Som steg på vägen mot arbetslivstrygghet vill vi reparera rådande system.

Trygghet vid sjukdom

Det finns många problem med dagens sjukförsäkring. Människor faller fortfarande mellan stolarna och blir utan ersättning trots att de kan vara för sjuka för att jobba, enligt både de själva, läkare och Arbetsförmedlingen. Miljöpartiet anser att det här är helt orimligt.
Människor som är sjuka måste få ersättning, stödet ska vara individanpassat och Försäkringskassan behöver ha en mer stödjande roll än i dag. De hårda tidsgränser som finns i försäkringen idag vill vi ersätta med kontinuerliga avstämningar av att individen får rätt insatser för rehabilitering och stöd.

Trygghet vid arbetslöshet

Den som tvingas oroa sig för att kunna bo kvar i sitt hus kan inte samtidigt fokusera på att söka nytt jobb eller bli frisk. Miljöpartiet vill att arbetslöshetsförsäkringen ska garantera en grundläggande ekonomisk trygghet samtidigt som den underlättar omställningen till en ny sysselsättning.

Arbetslöshetsförsäkringen måste bli enklare att förutse. Den ska omfatta fler typer av situationer i arbetslivet och ha bättre ekonomiska villkor.

Behåll förändringar som gjorts under pandemin

Under coronapandemin höjde  regeringen grundnivån i arbetslöshetsförsäkringen. Väntetiden för att få ersättning kortades. Karensavdraget vid första sjukdagen togs bort  och det krävdes inte läkarintyg vid sjukdom de första 14 dagarna. Dessa förändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna vill vi ska bestå.

Sociala och arbetsrättsliga villkor i EU

Vi tycker att det är bra att den sociala pelaren finns och kan ge draghjälp för förbättrade sociala och arbetsrättsliga villkor i de olika medlemsländerna.

Vi vill införa alternativa välfärdsmått i EU. De ska synliggöra kostnader och vinster för miljö, livskvalitet och välfärd. Vi vill också att stater som vägrar följa gemensamma principer om demokrati, rättsstat, mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter snabbt ska kunna få stöden från EU minskade eller indragna.

Fördjupning

Nyheter på Arbetslivstrygghet

Ett samhälle för alla människor

Las-uppgörelsen gör att ”friåret” inte behövs

Nu inför vi möjlighet till utvecklingstid för anställda

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter