Prioriterat: Livskvalitet och Trygghet

Prioriterat: Livskvalitet och Trygghet

Vi vill skapa en kommun där alla kan känna trygghet och ha god livskvalitet i alla skeenden i livet. Ingen ska behöva falla genom samhällets skyddsnät.

När vi blir gamla eller funktionshindrade ska det finnas trygga boenden anpassade till våra behov. Grön politik är jämlikhet, rättvisa och trygghet.

I det gröna folkhemmet får alla plats, oavsett vem du är.

I Sundsvall vill vi

  • Skapa trygghet och bekämpa kriminaliteten. På kort sikt fler poliser, på lång sikt måste vi fånga upp unga och lotsa mot jobb istället för kriminalitet.
  • Förbättra äldrevården med fler sjuksköterskor och bättre arbetsmiljö utan delade turer.
  • Bygga tillräckligt med boenden för äldre.
  • Förbättra möjligheten att bo på landsbygden, med bättre busstrafik, trygg samhällsservice och nya jobb inom turism
  • Införa 35-timmarsvecka för kommunanställda
  • HBTQI-certifiera

Nyheter på ämnesordet

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter