Idrott och hälsa

Egen idrotts- och fritidsnämnd

Hälsa blir ett allt mer prioriterat område för kommuner utifrån att ohälsan skapar lidande för individen och dess familj, såväl som kostnader och intäktsbortfall för kommunerna. Genom att se hälsoperspektivet, både lång- och kortsiktigt, som en samhällsfråga som behöver ägas av individen, men behöver möjliggöras genom framåtsyftande politik av beslutsfattare som har förmåga att se helheten, så skapas möjligheter till ökad hälsa för alla kommuninvånare.

Därför yrkar Miljöpartiet Täby:

  • att det inrättas en ny nämnd med fokus på idrott och hälsa som prioriterar kommunmedborgarnas psykisk såväl som fysiska hälsa.
  • att öka antal hallar och anläggningar för att säkra att fler av kommunmedborgarna får möjlighet till träning.

Hela motionen hittar ni här.

 

Sänkning av pensionärsavgifter på gym och bad

Att på alla sätt inspirera våra äldre 65+ till ett aktivt liv borde vara av hög prioritet för kommunen. Miljöpartiet vill betona vikten av förebyggande hälsovård. Vi behöver på alla tillgängliga sätt satsa på våra äldre och förebygga i största möjliga mån så att deras hälsa och välbefinnande är bästa möjliga högt upp i åldrarna. Miljöpartiet Täby föreslår därför sänkta avgifter på gym och bad för våra äldre.

För att läsa hela motionen klicka här.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 26 maj 2023

Camilla Hansén: Tiveden en förebild i Sveriges skogsrevolution

Jönköpings län, 24 maj 2023

I SD:s Sverige får inte demokratin plats

Värmland, 24 maj 2023

Häng med i Miljöpartiets vårdnätverk

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter