Tyresö

Lyssna

Miljöpartiet i Tyresö växer. Vi är ett konstruktivt parti som ser möjligheterna och lösningarna. För oss är det självklart att Tyresö ska vara en modern, mänsklig och miljöanpassad kommun.

Läs hela valprogrammet

Läs kommunplanen med mål och budget för 2016 - 2019

Här kommunplan med mål och budget för 2017 (2015-2018)

Vill Du engagera dig i miljöpartiet i Tyresö?

Hör gröna profiler i Tyresöradion

Medlemmar i Miljöpartiet i Tyresö.
Våra prioriteringar

Demokrati och öppenhet.

Demokratin kan inte tas för givet, utan måste ständigt erövras.

Barn och unga.

Ett långsiktigt arbete för barn och unga som växer upp i Tyresö kräver resurser i skolan, i fritidsverksamheter och satsningar. Alla barn och ungdomar ska ges goda förutsättningar till ett bra arbetsliv och ett lyckligt liv i stort.

Miljö och klimat.

Klimatfrågan är den enskilt mest avgörande frågan för vårt samhälle. Ytterst handlar det om vad vi lämnar efter oss till nästa generation. Vi vill lämna efter oss ren luft, rent vatten och en miljö där våra barn inte exponeras för giftiga kemikalier.

Socialt och förebyggande arbete.

Med förebyggande insatser och satsningar på barn, unga och äldre, personal, arbetslösa och på dem som hamnat utanför trygghetssystemen, får vi både ett mänskligare och ett mer välmående samhälle som dessutom blir mer långsiktigt ekonomiskt hållbart.

Miljöpartiet de gröna Tyresö

Kontakt