Uppsala län

Lyssna

Välkommen till Miljöpartiet de Gröna i Uppsala län! 

Tillsammans arbetar vi för ett modernt, mänskligt och miljövänligt Uppsala län.

Regionprogram | Medlemswebb | Facebook | Instagram 

Bli medlem

 

Våra förtroendevalda

 

Våra prioriteringar

Klimat.

Klimatet vår tids stora ödesfråga. Klimatomställningen måste ske nu.

Människa.

I ett grönt samhälle ska alla uppleva trygghet, tillgänglighet och livskvalitet.

Miljö.

Luft, vatten, jord, växter och djur – allt bidrar i en komplex samverkan till att skapa förutsättningar för vår existens.

Miljöpartiet Uppsala län

Politiskt kansli

Miljöpartiet Uppsala län

Internt kansli/nyckelpersoner