Våra kandidater

Förstakandidat

Bils på Kristin Stark och en hund

Kristin Stark, 72 år, pensionär.

Bakgrund yrkesliv
Har jobbat med arbetsmarknads frågor under många år. De längsta tiden som chef för arbetsförmedlingen i Vaggeryd. Några år som personalchef i Vaggeryds kommun och de sista åren som chef för Arbetsmarknadsenheten i Vaggeryd. Sammantaget har jag en erfarenhet inom området på nästan 30 år. Har sett vilken betydelse för den enskilde individen och hens familj att ha ett arbete och få en självförsörjning. Att få möta en människa när allt känns mörkt och dystert som efter hjälp och stöttning går ut i arbete eller en utbildning, det är fantastiskt. Att samtidigt hjälpa näringslivet att få rätt kompetens till företagen ger ytterligare glädje. När det offentliga och det privata går hand i hand ger det de bästa förutsättningar för samhällsutveckling.

Är engagerad i Leader västra Småland ett EU-projekt och en samarbetsorganisation mellan Jönköping, Vaggeryd, Gnosjö och Gislaveds kommuner, den civila sektorn, som arbeta för landsbygdsutveckling. Jag har varit med från starten 2002 och börjar nu med en ny period i jan 2023. Har varit med och startat Vaggeryds travbana och varit ordförande under en period.

Livet i övrigt
Jag är född i kommunen och förutom studieåren och en avstickare till Huskvarnas arbetsförmedling har jag även arbetat hela mitt vuxna liv i kommunen. Har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och utveckling. Mitt miljöintresse vakande tidigt genom mamma som lärde mig att vara intresserad och att visa hänsyn till allt levande, människor, växter och djur. Är ledsen och starkt kritisk till hur vi människor hanterar våra djur, i exempelvis, djurfabrikerna för att vi ska kunna handla billig mat.

Privat är jag intresserad av djur, både vilda och tama. Handlar  närproducerat och ekologiskt när det finns tillgång.

Har ridit sedan barnsben och haft hästar hela mitt vuxna liv. Har hundar, katter och höns, stor trädgård och bor på lantgård.

Politiken
Efter pensioneringen har jag varit engagerad i kommunpolitiken som representant för Miljöpartiet och vi har varit en av parterna i Femklövern. Jag har haft olika uppdrag och senaste mandatperioden har jag varit Miljöpartiets representant i fullmäktige, kommunstyrelsen och ersättare i VsBo. Men arbetet är intressant och jag önskar att fler skulle vilja delta. Vi behöver en ökad mångfald, mer yngre, fler kvinnor,  nya svenskar,  människor med funktionsvariationer. Alla räknas och behövs i våra i nämnder och styrelser.

Jag vill satsa på våra barn och ungdomar de är framtiden. Jag vill jobba för bra skolor både innehållsmässigt och lokalmässigt. Satsa på vårt badhus, försök med renovering om det är möjligt, Utöka cykelvägarna så att det blir enklare att välja cykel, bygg hellre enklare och fler än att satsa på banor som måste hålla hög standard. Det viktigaste är att separera biltrafiken från cyklisterna.

Jorden till hör alla
Min vision är att vi människor ska kunna leva i fred, i samspel  med djur och natur. Att våra barn och barnbarn har en framtid och  jord att leva på.

Andrakandidat

Annika Åberg

Annika Åberg, 65 år, pensionerad socionom

Är pensionär sedan årsskiftet. Är socionom och har arbetat i över 40 år inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Har sedan ungdomen varit intresserad av politik och samhällsfrågor. Mina övriga intressen är trädgård och odling, att vara ut i naturen, läsa böcker, se på konst, måla och byggnadsvård.

Jag är Miljöpartist därför att det är det parti som tydligast menar allvar med att göra allt det som är möjligt mot klimatförändringarna och för att värna miljön.

Miljöpartiet har också en politik som uppmärksammar människor som lever i utsatta livssituationer och att man genom politik kan förbättra deras förutsättningar. Miljöpartiet vill att samhället värnar om alla barn och alla barns rätt till en framtidstro. Att äldres kompetenser tas till vara och får samhällets stöd i att behålla sina förmågor så länge som möjligt och även hjälp när man inte längre klarar det själv.

Vad vill jag?
Klimatförändringarna, att värna miljön och den biologiska mångfalden är en av politikens viktigaste frågor idag. Tyvärr lever vi mitt i en klimatkris och det är ett akut behov av omställningar för att naturkrafterna inte ska löpa total amok. Upprepade, svåra värmeböljor i Europa denna sommar med torka och skogsbränder visar med all tydlighet på allvaret och vikten av att vi agerar.. Vi kan göra mycket på den lokala nivån. Här handlar det bland annat om att säkerställa klimatsmarta byggnationer, välja gröna byggmaterial, fossilfri uppvärmning och att återvinna byggmaterial. Att kommunen har en fordonsflotta med fossilfria drivmedel och att begränsa transporterna. Olika avgifter kan som bygglov eller markpriser kan bli lägre om anläggningarna är klimatsmarta. Vidare kan kommunen värna biologisk mångfald genom skogsvård och låta fler gräsytor bli blomsterängar. Jag tror på att på olika sätt att belöna privatpersoner och näringsliv när de gör klimat- och miljösmarta val.

Då jag i mitt yrkesliv mött så mycket av social problematik och också erfarit att offentliga verksamheter tillsammans med enskilda, och civilsamhället, kan göra så stor nytta ligger förstås de social frågorna högt bland det jag vill prioritera. Tidiga, förebyggande insatser för barn ska vara en självklarhet. Samverkan mellan kommunala förvaltningar och nämnder samt med samarbetspartners och civilsamhället kan utvecklas ännu mer. Med gemensamma mål och aktiviteter där man stödjer varandras uppdrag kan vi flerdubbla de positiva effekterna för barnen. Här ska den lokala politiken vara tydlig med vilka förväntningarna är. Insatser som förebygger våld i nära relationer och att de som drabbas får stöd och hjälp är också oerhört viktigt.

 

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter