Avesta

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Avesta.

 

Nu. Ett grönt och hållbart Avesta.

 

I Miljöpartiet de grönas Avesta kan alla leva goda liv utan att förstöra livsvillkoren för andra människor, naturen eller kommande generationer. Vår idé är att leva inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra. Vår solidaritet är gränslös och kan uttryckas trefaldigt:

 

• Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet.

• Solidaritet med kommande generationer.

• Solidaritet med världens alla människor.

 

Vi är Avestas visionära realister! Kom och var med oss om detta.

 

Funderar du på att göra något mer än att bara rösta grönt? Klicka här för att bli medlem.

 

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/mpavesta

 
 
 
 
 

Våra prioriteringar

Miljö och hållbarhet.

Avesta ska vara en klimatneutral och giftfri kommun. Alla ska kunna leva goda liv utan att försämra livsvillkoren för andra människor, naturen eller kommande generationer.

Förskola och skola.

Våra barn är vår framtid. Grunden för goda livsförutsättningar läggs i skolgången. Därför vill vi fortsätta arbetet med att utveckla kommunens goda förskola samt vända den negativa trenden i Avestas skolor och skapa en bra skola - för alla.

Bostäder & stadsutveckling.

Bostadsbyggandet i Avesta måste öka för att ge fler personer möjlighet till en egen bostad. Vi vill skapa bättre förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande samt en hållbar stadsutveckling - för ett levande Avesta.

Jobb & företagande.

Alla som kan jobba ska jobba. Vi vill driva på för att minska arbetslösheten i Avesta kommun och få fler personer från försörjningsstöd till egen försörjning. Dessutom vill vi stötta och göra det enkelt för personer att driva företag i Avesta.

Omsorg.

Alla människor ska kunna ha möjlighet till en aktiv, meningsfull och behaglig tillvaror hela livet. Därför vill vi satsa på en attraktiv omsorg där såväl brukare som personal känner hög grad av kvalité och trygghet.

Integration.

Avesta har tagit ett stort ansvar i mottagandet av nyanlända. Nu måste vi ta vårt ansvar att integrera dem i samhället för att alla ska kunna bidra till utvecklingen av vårt gemensamma Avesta.

Kultur & Fritid.

Vi vill att alla ska ha möjlighet till en aktiv fritid. Därför vill vi värna om vårt stora och breda föreningsliv och fortsätta utvecklingen för möjligheterna till spontanidrott i hela kommunen. Vi vill ha en levande kultur för att alla i Avesta ska kunna utöva och utveckla sitt kulturella intresse.

Demokrati och jämlikhet.

Avesta ska vara en kommun som inte accepterar att skillnad görs mellan personer oavsett anledning. Dessutom ska vi ligga i framkant vad gäller invånarnas möjlighet att vara delaktiga i frågor som rör dem samt vara lyhörda på invånarnas idéer till förändring i kommunen.

Miljöpartiet Avesta

Kontakt