Avesta

Lyssna

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Avesta.

 

I Miljöpartiet de grönas Avesta kan alla leva goda liv utan att förstöra livsvillkoren för andra människor, naturen eller kommande generationer. Vår idé är att leva inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra. Vår solidaritet är gränslös och kan uttryckas trefaldigt:

• Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet.

• Solidaritet med kommande generationer.

• Solidaritet med världens alla människor.

 

Med Miljöpartiet blir Avesta

mänskligt - modernt - mångkulturellt - miljövänligt!

 

Vi är Avestas visionära realister!

Kom och var med oss om detta!

 

 

www.mp.se/bli-medlem

www.facebook.com/MPAvesta

 
 
 
 
 

Våra prioriteringar

Människan.

Människan är kreativ och empatisk. Hen vill och kan ta ansvar och driva utvecklingen framåt.

Miljö.

Våra livsmöjligheter styrs på sikt av hur väl vi klarar att leva i samklang med naturen.

Förskola och skola.

Skolan är till för alla! I skolan ska varje barn få redskap att förverkliga sina drömmar och sina mål! I skolan får varje elev den utbildningen hen ska ha!

Seniorer.

Varje kommuninvånare är en tillgång!

Jämställdhet.

Alla människor har lika värde, så också deras arbete!

Miljöpartiet de gröna Avesta

Kontakt