Barn och utbildning

Barn och utbildning

Alla skolor i Eslöv ska vara bra skolor som elever vill gå i och som lärare vill arbeta på. För att få en bra skola krävs tillit till lärarna, mindre administration och höjda löner. investeringen i en bra och likvärdig skola är en viktig satsning på framtiden.

Vi vill att fler barn ska kunna cykla tryggt och säkert till skolan och ha en bra, grön utemiljö på sin förskola och skola. Vi vill se, en hög lärartäthet både i skola och förskola och små barngrupper i förskolan.

Vuxenutbildningen måste vara flexibel och framåtriktad. Kommunen måste hjälpa folk att följa med i samhällets utveckling så att personer som vill eller måste byta yrkesbana ska kunna ställa om. Vuxen utbildning är en viktig del i att minska arbetslösheten i Eslöv.

Läs mer om vad Miljöpartiet vill för förskolan och skolan.

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter