Hörby

Lyssna

Ett stort antal företag i kommunen verkar inom turistnäringen och sysselsätter många unga. Turistnäringen är en växande sektor som med rätt förutsättningar blir en stark drivkraft i kommunen. Det är viktigt att kommunen skapar förutsättningar för turismsektorn att nå de nationella tillväxtmålen.

 

Under mandatperioden 2015 - 2018 finns det fem områden som vi tycker är speciellt viktiga och där vi söker brett politiskt stöd:

 

Vi är framtidens röst i dagens politik!