Ett motståndskraftigt samhälle

Ett motståndskraftigt samhälle

Vårt samhälle behöver kunna stå motståndskraftigt mot störningar. Det kan handla om allt från torka, bränder, skyfall och översvämningar till pandemier, krig, energikriser, it-attacker eller störningar i de globala logistikkedjorna. Det är i alla lägen viktigt att samhällets funktioner fortsätter att fungera.

Hylte kommun behöver arbeta mycket mer med att klimatanpassa samhälle och verksamheter. Det finns framtagna planer för vad som behöver göras för att få ett betydligt mer resilient samhälle, det är hög tid att omvandla dessa dokument till verklighet. Från och med nu måste varje kvadratmeter odlingsbar mark skyddas för framtida matodling, exploaterad åkermark kan inte odlas i igen. Obrukad kommunal mark och lucktomter kan upplåtas till odling av mat. Befolkningsskyddet i kommunen behöver ses över och befolkningen behöver få uppdaterad information om hur det fungerar i dagsläget. Krisberedskapen i kommunen behöver stärkas och för att veta att hjälp finns nära när den snabbt behövs behöver kommunen upprätta avtal med de frivilliga försvarsorganisationerna som erbjuder detta, så kallade Frivilliga Resursgrupper. Till ett motståndskraftigt samhälle hör också en långsiktig satsning på folkhälsa och möjligheter för rekreation och träning.

  • Åkermark skall inte bebyggas
  • Förbättra cybersäkerheten i kommunen
  • Upprätta avtal med frivilligorganisationer (FRG)
  • Kommunalt ägda skogar ska skötas så att de är motståndskraftiga, hyggesfria och gynnar hälsa, friluftsliv och biologisk mångfald
  • Verka för att ett makerspace införs för skapande och reparationer
  • Vård och omsorgsverksamheten behöver arbeta mer med att klimatanpassa sin verksamhet. Ex. tillgång till kylanläggningar mot värmeböljor

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 17 april 2024

Grön ungdom: EU-valet närmar sig med stormsteg

Västmanland, 17 april 2024

Dags för EU-val!

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter