Jämtland

Lyssna

Jämtland ska vara en välkomnande- och hälsofrämjande region, hållbar och modern. För att klara detta krävs en offensiv välfärdspolitik och modig miljöpolik

Nu är tiden för att agera, vi behöver alla krafter som vill verka för att skapa ett mer hållbart samhälle, Kontakta oss om du också vill vara med och bidra till ett grönare Jämtland Härjedalen!

Gör planeten grön igen! Du kan göra skillnad! Genom att bara vara medlem i partiet, debattera gröna frågor, genom att rösta och genom att kandidera till olika uppdrag. Är du trött på att passivt stå och se på- engagera dig! (klicka på bilden för att komma in på Engagera dig-sidan)
Våra prioriteringar

Bättre hälsa & stark primärvård.

Vi i Miljöpartiet kommer att arbeta för att regionen Jämtland Härjedalen ska vara en hälsofrämjande region. Familjecentralens roll i samhällsbyggandet ska förstärkas. Den fysiska tillgängligheten för alla ska förbättras - till både fritid, arbete, och service. Regionen ska vara trygg att åldras i, även för dem med sviktande hälsa.

Livskraftigt jordbruk & säker mat.

Miljöpartiet vill att regionen ska vara ett föredöme när det gäller bra mat som är ekologisk, närproducerad och tillagad på naturliga råvaror.

Nya näringar & hållbara företag.

Vi kommer att jobba för företagande som präglas av samhällsentreprenörskap, där social hänsyn och samhällsansvar är lika viktigt som ekonomisk vinst.

Smarta transporter & ren energi.

Region Jämtland Härjedalen ska vara känd för att vara hållbar och modern. För att klara detta krävs en offensiv välfärdspolitik och en modig miljöpolitik. Smarta och attraktiva kollektivtrafik-lösningar ska utvecklas och utbudet ska breddas.

Miljöpartiet de gröna Jämtland

Kontakt