Jämtland

Jämtland ska vara en välkomnande och hälsofrämjande region, hållbar och modern. För att klara detta krävs en offensiv välfärdspolitik och modig miljöpolik.

 

Våra prioriteringar

Näringsliv och arbete.

Vårt näringsliv ska bidra till arbetstillfällen och utveckling av våra viktiga näringar inom turism och gröna näringar.

Klimat och Miljö.

Vi ska arbeta för minskade utsläpp av koldioxid för att bli en fossilbränslefri region 2030, vi ska säkra biologisk mångfald och att vi inte släpper ut skadliga ämnen i naturen och vi ska bygga ut vårt förnybara energisystem

Nationella minoriteter.

Vår region är en del av Saepmie och det ska märkas.

Personal.

Region Jämtland Härjedalen är en av länets största arbetsgivare och har ett stort ansvar för en god arbetsmiljö. Regionen ska också vara en attraktiv arbetsgivare för att klara av att rekrytera den personal som kommer att behövas framöver. Det krävs också för att minska behovet av hyrpersonal i fortsättningen.

Kultur.

Tillgång till kultur och möjligheten att själv utöva kultur är en av grunderna i det demokratiska samhället. Vi vill säkra tillgång till kultur i hela länet. Vi vill också fortsätta att arbeta med att främja de kulturella och kreativa näringarna så att fler kan försörja sig på det. Vårt län ska vara attraktivt för kulturarbetare att bo och verka i.

Miljöpartiet Jämtland

Kontakt