Jämtland

Jämtland ska vara en välkomnande- och hälsofrämjande region, känd för att vara hållbar och modern. För att klara detta krävs en offensiv välfärdspolitik och modig miljöpolitik.

Nyheter, evenemang, nyckelpersoner och förtroendevalda finns att läsa om längst ner på sidan.

Jämtlandsdelegationen på kongressen 2015 Jenny Persson, Carly Smith-Jönsson,Karin Österberg, Jan Runsten,Eva Ljungdahl, Thomas Dahlberg, Katrin Wissing, Jimmy Eriksson, Anna Frost, Andreas Englund och Anton Nordqvist. Saknas på bilden: Karin Thomasson
Våra prioriteringar

Bättre hälsa & stark primärvård.

Vi i Miljöpartiet kommer att arbeta för att regionen Jämtland Härjedalen ska vara en hälsofrämjande region. Familjecentralens roll i samhällsbyggandet ska förstärkas. Den fysiska tillgängligheten för alla ska förbättras - till både fritid, arbete, och service. Regionen ska vara trygg att åldras i, även för dem med sviktande hälsa.

Livskraftigt jordbruk & säker mat.

Miljöpartiet vill att regionen ska vara ett föredöme när det gäller bra mat som är ekologisk, närproducerad och tillagad på naturliga råvaror.

Nya näringar & hållbara företag.

Vi kommer att jobba för företagande som präglas av samhällsentreprenörskap, där social hänsyn och samhällsansvar är lika viktigt som ekonomisk vinst.

Smarta transporter & ren energi.

Region Jämtland Härjedalen ska vara känd för att vara hållbar och modern. För att klara detta krävs en offensiv välfärdspolitik och en modig miljöpolitik. Smarta och attraktiva kollektivtrafik-lösningar ska utvecklas och utbudet ska breddas.