Jämtland

Jämtland ska vara en välkomnande- och hälsofrämjande region, känd för att vara hållbar och modern. För att klara detta krävs en offensiv välfärdspolitik och modig miljöpolik

Kandidera nu!

I höst börjar förberedelserna för valrörelsen. Vi gröna är 
viktigare än någonsin - du behövs! Som medlem i Miljöpartiet, riksdagsvalkrets Jämtlands län, har du möjligheten att få representera oss i riksdag och region efter valet 2018. 
 
En medlem som inte är bosatt i valkretsen får kandidera i valkretsen till riksdagsvalet efter beslut av valberedningen. 
Kontakta oss på 070-241 15 06 eller maila
[email protected] om du har frågor.
 

Gör planeten grön igen! Du kan göra skillnad! Genom att bara vara medlem i partiet, debattera gröna frågor, genom att rösta och genom att kandidera till olika uppdrag. Är du trött på att passivt stå och se på- engagera dig! (klicka på bilden för att komma in på Engagera dig-sidan)
Våra prioriteringar

Bättre hälsa & stark primärvård.

Vi i Miljöpartiet kommer att arbeta för att regionen Jämtland Härjedalen ska vara en hälsofrämjande region. Familjecentralens roll i samhällsbyggandet ska förstärkas. Den fysiska tillgängligheten för alla ska förbättras - till både fritid, arbete, och service. Regionen ska vara trygg att åldras i, även för dem med sviktande hälsa.

Livskraftigt jordbruk & säker mat.

Miljöpartiet vill att regionen ska vara ett föredöme när det gäller bra mat som är ekologisk, närproducerad och tillagad på naturliga råvaror.

Nya näringar & hållbara företag.

Vi kommer att jobba för företagande som präglas av samhällsentreprenörskap, där social hänsyn och samhällsansvar är lika viktigt som ekonomisk vinst.

Smarta transporter & ren energi.

Region Jämtland Härjedalen ska vara känd för att vara hållbar och modern. För att klara detta krävs en offensiv välfärdspolitik och en modig miljöpolitik. Smarta och attraktiva kollektivtrafik-lösningar ska utvecklas och utbudet ska breddas.

Miljöpartiet de gröna Jämtland

Kontakt