Ekosystem i balans

Ekosystem i balans

Vi vill skydda fler värdefulla naturområden. Vi vill också att kommunen gör mycket mer för att värna den biologiska mångfalden, t ex genom att återställa och göra nya våtmarker i landskapet, anlägga ängsmark istället för kortklippt gräs, välja ett hyggesfritt skogsbruk och öka bekämpningen av invasiva arter. Det är också viktigt att träd och växter får ta plats i stadsmiljön.

Mamma och barn vandrar i skogen

Miljöpartiet vill följande:

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter