Ekosystem i balans

Ekosystem i balans

Vi vill skydda fler värdefulla naturområden. Vi vill också att kommunen gör mycket mer för att värna den biologiska mångfalden, t ex genom att återställa och göra nya våtmarker i landskapet, anlägga ängsmark istället för kortklippt gräs, välja ett hyggesfritt skogsbruk och öka bekämpningen av invasiva arter. Det är också viktigt att träd och växter får ta plats i stadsmiljön.

Mamma och barn vandrar i skogen

Miljöpartiet vill följande:

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter