Ekosystem i balans

Ekosystem i balans

Vi vill skydda fler värdefulla naturområden. Vi vill också att kommunen gör mycket mer för att värna den biologiska mångfalden, t ex genom att återställa och göra nya våtmarker i landskapet, anlägga ängsmark istället för kortklippt gräs, välja ett hyggesfritt skogsbruk och öka bekämpningen av invasiva arter. Det är också viktigt att träd och växter får ta plats i stadsmiljön.

Mamma och barn vandrar i skogen

Miljöpartiet vill följande:

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 26 maj 2023

Camilla Hansén: Tiveden en förebild i Sveriges skogsrevolution

Jönköpings län, 24 maj 2023

I SD:s Sverige får inte demokratin plats

Värmland, 24 maj 2023

Häng med i Miljöpartiets vårdnätverk

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter