Hållbart arbetsliv för alla 

Hållbart arbetsliv för alla

Miljöpartiet vill att människor ska få ökade möjligheter att påverka sin arbetstid och sina arbetsvillkor – det måste finnas tid att leva, tid till återhämtning och till allt annat som är viktigt i livet. Arbetstiden är ofta dåligt fördelad över arbetslivet. Många som är nya på arbetsmarknaden arbetar mindre än de vill göra. Andra sliter ut sig och tvingas kanske lämna arbetslivet i förtid. Arbetstiden behöver vara mer flexibel för människors olika behov och livsfaser. Vi måste bryta de ohållbara mönstren och skapa ett hållbart, hälsosamt och inkluderande arbetsliv – för alla.

Personal i äldreomsorgen hjälper äldre person

Miljöpartiet vill följande:

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter