Levande stad och landsbygd

Levande landsbygd

Vi vill ha en livskraftig landsbygd, med förutsättningar att driva företag, gå i skola, handla mat och ha god samhällsservice. Bra bredband och kollektivtrafik måste vara väl utbyggt. Kommunen kan stödja lokala lantbrukare genom att köpa in lokalt producerade och ekologiska varor. Vår fina natur på landsbygden ska förvaltas väl, inte minst för att gynna besöksnäringen.

Pojke plockar bär i korg

Levande stad

En hållbar stad är till för människor, inte för bilar. Det är nära till affärer och samhällsservice, parker och lekplatser, restauranger och caféer. Gatorna är mötesplatser, istället för bullriga och hälsofarliga miljöer. Innerstaden är tillgänglig för alla. Det här kan vi skapa genom en effektiv kollektivtrafik och fler säkra cykelvägar. Vi vill även ha spårvagn i Jönköping.

Miljöpartiet vill följande:

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 8 juni 2023

Stora insatser krävs för hållbart Uppsala län

Örebro län, 26 maj 2023

Camilla Hansén: Tiveden en förebild i Sveriges skogsrevolution

Jönköpings län, 24 maj 2023

I SD:s Sverige får inte demokratin plats

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter