Lika rättigheter för alla

Lika rättigheter för alla

Miljöpartiet vill ha ett samhälle där alla människor har samma möjligheter och förutsättningar i livet. Det ska inte spela någon roll vilken/vilket kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, hudfärg, etnisk tillhörighet eller religion du har. Ett av kommunens viktigaste uppdrag är att respektera, skydda, uppfylla och främja invånarnas mänskliga rättigheter, där även nationella minoriteters rättigheter ingår.

Pojke i rullstol ute i naturen med sin vän

Miljöpartiet vill följande:

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter