Lika rättigheter för alla

Lika rättigheter för alla

Miljöpartiet vill ha ett samhälle där alla människor har samma möjligheter och förutsättningar i livet. Det ska inte spela någon roll vilken/vilket kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, hudfärg, etnisk tillhörighet eller religion du har. Ett av kommunens viktigaste uppdrag är att respektera, skydda, uppfylla och främja invånarnas mänskliga rättigheter, där även nationella minoriteters rättigheter ingår.

Pojke i rullstol ute i naturen med sin vän

Miljöpartiet vill följande:

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter