Skydda Vättern

Skydda Vättern

Vättern är vår viktigaste naturresurs, eftersom den ger oss dricksvatten. Vätterns klara friska vatten är förutsättningen för att 500 000 människor ska få sitt dagliga dricksvatten. Inom några år kommer flera kommuner i Örebro län att ta sitt dricksvatten från Vättern. Även Storstockholm har framskridna planer på att försörja sina invånare med Vättervattnet. Inom 30-40 år är det troligt att det är 2,5 miljoner som kommer att ta dricksvattnet från Vättern. Även Danmark och Tyskland har visat intresse för Vätterns vatten. Därför får Vätterns vatten inte försämras.

Mats Weidman vid Vättern

Miljöpartiet vill följande:

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter