Trygghet för alla

Trygghet för alla

Miljöpartiet vill att alla ska känna sig trygga och säkra i Jönköpings kommun. Trygghet och sammanhållning skapas från grunden och i närmiljön, genom förebyggande arbete för att öka delaktighet, tillit och förtroende för vårt samhälle och våra medmänniskor. Brottslighet har allvarliga följder för människors liv och hälsa, för demokratin, för jämställdheten och för sammanhållningen i samhället. Den största samhällsvinsten är att lyckas förhindra att brott begås. Alla samhällets instanser måste samverka för att stoppa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Flicka tar glädjeskutt

Miljöpartiet vill följande:

Nyheter på ämnesordet

Gävleborg, 7 december 2023

Debatt – Regeringen ger andra länder en ursäkt att slå av på takten

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter