Klimat och Miljö

Klimat och Miljö

Länet ska vara självförsörjande med energi. Fossilfri region 2030. Regionens egna verksamhet ska vara klimatneutral eller självförsörjande.

Miljöpartiet vill

  • Miljöpartiet vill att regionen ska vara en fossilbränslefri region år 2025
  • Vi vill ha fler laddstolpar vid regionens fastigheter.
  • Vi vill minska energibehoven genom energieffektivisering av regionens fastigheter och bygga energisnålt
  • Region Kronoberg ska öka produktionen av solenergi på de egna fastigheterna.

Regionens verksamheter påverkar miljön betydligt. Region Kronoberg har ett stort ansvar att arbeta med sin egen miljöpåverkan. . För att underlätta i omställningen så vill vi att regionen investerar i infrastruktur för en hållbar mobilitet t ex elcyklar, bilpool och laddstolpar vid regionens fastigheter, som vid sjukhusen och vårdcentraler.

Miljöpartiet i Kronobergs län är mycket positiva till den klimatfärdplan som Miljöpartiet arbetat fram på nationell nivå och som syftar till att konkretisera politiken inom klimatområdet.

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter