Linköping

Vi verkar för ett hållbart, grönt och ekologiskt Linköping. Vill du veta mer om vår politik? Läs då mer här. Under motioner kan du se de frågor vi driver just nu.

Vill du vara med? Bli medlem idag!

 

Efter valet 2018 sitter vi i opposition och har fem platser i kommunfullmäktige.

Klimatnödläge kräver ny politik Vi befinner oss i ett klimatnödläge och runt om i världen kräver människor att politikerna ska ta ansvar. Men omställningen går alldeles för långsamt, även i Linköping. Miljöpartiet har därför tagit fram en rad förslag som skulle kunna göra Linköping koldioxidneutralt. Vi har alla möjligheter att gå före och visa vägen!
Våra prioriteringar

Klimat och miljö.

Linköping ska bli koldioxidneutralt 2025 och för att nå målet måste vi öka takten i klimatarbetet. Vi gör det enklare att leva miljövänligt med fler cykelinvesteringar, gröna promenadstråk och fler laddstolpar för elbilar. Andelen vegetarisk, ekologisk och närodlad mat ska öka och vi behöver skydda mer natur.

Barns rättigheter.

Alla barn ska ges lika förutsättningar för en trygg och bra uppväxt. Förskolan är en viktig start i livet. Mötet med andra barn och pedagoger behöver ske i trygga små grupper där lek och socialt samspel står i fokus. Det normkritiska värdegrundsarbetet ska vara självklart genom hela skoltiden för att alla barn ska få vara sig själva.

Social välfärd.

I ett modernt och mänskligt Linköping ska alla generationer garanteras trygghet, tillgänglighet och livskvalitet. Vi strävar efter ett samhälle där alla människor bidrar, känner tillit och tillhörighet. Ingen ska utsättas för våld och socialtjänsten ska kunna erbjuda stöd och insatser utifrån behov. Ingen människa ska behöva leva i hemlöshet - en fast bostad är en rättighet.

Miljöpartiet Linköping

Kontakt