Lund

Lyssna

Miljöpartiet i Lund arbetar aktivt för en grön och medmänsklig stad att leva, arbeta, studera och trivas i. På Lundakartan kan du läsa om tio konkreta gröna exempel på vad Miljöpartiet vill åstadkomma i Lund under den här mandatperioden. 

Valmanifest 2018Lokalt partiprogram | Medlemswebben | Lundakartan | Facebook | Election Manifesto 2018

 

Se vår lokala kampanjfilm! Valet är nu över. Men titta ändå gärna på vår kampanjfilm. Vi vill göra Lund till världens klimatsmartaste och grönaste kommun. Du kan göra skillnad för framtiden och för barnen. Bli medlem i Miljöpartiet de gröna!
Våra prioriteringar

Klimatsmart transportsystem (Lund).

Det svenska transportsystemet drivs till 95 procent med fossila drivmedel. Ingen annan sektor har så stort oljeberoende. För att klimatanpassa transportsystemet behövs både en övergång till förnybara drivmedel och en minskning av energianvändningen genom effektivare transporter.

Skola för ett livslångt lärande (Lund).

Skolans viktigaste uppgift är att ta vara på och utveckla alla barns lust att lära, en grundförutsättning för det livslånga lärandet. Lunds kommun har en god utbildningstradition men det är viktigt att Lunds kommun inte lever på gamla meriter utan hela tiden arbetar för att ge en förstklassig utbildning till elever i alla åldrar. I skolan möts barn/elever, föräldrar samt lärare och övrig personal och det är viktigt att alla har inflytande och möjlighet till påverkan.

Kultur och fritid (Lund).

För Miljöpartiet handlar kultur och fritid om att forma vårt framtida Lund. När vi umgås känner vi gemenskap. Vi skapar även andra sätt att uttrycka vår identitet än genom ohållbar konsumtion. Kommunens roll är att underlätta och stödja olika former av kultur och fritid på lika villkor. Vårt Lund välkomnar såväl etablerade aktörer som mindre traditionella kultur- och motionsformer.

Hållbar stadsplanering (Lund).

Efter andra världskriget byggdes motorvägar som beredde vägen för den massbilism som präglar de flesta länder i världen. Hus revs i städerna för att ge plats åt bilvägar och parkeringsplatser. Innehavet av egen bil symboliserade frihet och framåtskridande för alla familjer som fick råd till det. Nu måste vi ha en hållbar stadsplanering som underlättar cykel, gång och kollektivtrafik och lyfter fram både växtlighet och vatten i stadsbilden.

Miljöpartiet Lund

Kontakt