Lund

Lyssna

Vill du bidra till den gröna omställningen? Bli medlem och kom på nästa möte eller kontakta oss! Vill du veta mer om vår politik? Börja med att läsa vårt lokala partiprogram.

Lokalt partiprogram | MedlemswebbenTwitter | Facebook

 

Emma Berginger på två minuter. Emma Berginger, kommunalråd, om viktiga politiska frågor och varför hon är miljöpartist.
Våra prioriteringar

Klimatsmart transportsystem (Lund).

Det svenska transportsystemet drivs till 95 procent med fossila drivmedel. Ingen annan sektor har så stort oljeberoende. För att klimatanpassa transportsystemet behövs både en övergång till förnybara drivmedel och en minskning av energianvändningen genom effektivare transporter.

Skola för ett livslångt lärande (Lund).

Skolans viktigaste uppgift är att ta vara på och utveckla alla barns lust att lära, en grundförutsättning för det livslånga lärandet. Lunds kommun har en god utbildningstradition men det är viktigt att Lunds kommun inte lever på gamla meriter utan hela tiden arbetar för att ge en förstklassig utbildning till elever i alla åldrar. I skolan möts barn/elever, föräldrar samt lärare och övrig personal och det är viktigt att alla har inflytande och möjlighet till påverkan.

Kultur och fritid (Lund).

För Miljöpartiet handlar kultur och fritid om att forma vårt framtida Lund. När vi umgås känner vi gemenskap. Vi skapar även andra sätt att uttrycka vår identitet än genom ohållbar konsumtion. Kommunens roll är att underlätta och stödja olika former av kultur och fritid på lika villkor. Vårt Lund välkomnar såväl etablerade aktörer som mindre traditionella kultur- och motionsformer.

Hållbar stadsplanering (Lund).

Efter andra världskriget byggdes motorvägar som beredde vägen för den massbilism som präglar de flesta länder i världen. Hus revs i städerna för att ge plats åt bilvägar och parkeringsplatser. Innehavet av egen bil symboliserade frihet och framåtskridande för alla familjer som fick råd till det. Nu verkar dock bilismen ha kommit till vägs ände.

Miljöpartiet de gröna Lund

Kontakt