Lund

Miljöpartiet i Lund arbetar aktivt för en grön och medmänsklig stad att leva, arbeta, studera och trivas i. På Lundakartan kan du läsa om tio konkreta gröna exempel på vad Miljöpartiet vill åstadkomma i Lund under den här mandatperioden. Och under motioner kan du läsa mer om de frågor vi driver just nu. Här kan du läsa vårt budgetförslag för 2021-2023. Och i foldern Ett grönare Lund kan du läsa mer om vad vi fått igenom i Lundapolitiken och vilka frågor vi driver.

 

Valmanifest 2018Lokalt partiprogram | Medlemswebben | Lundakartan | Election Manifesto 2018 | Bli medlem

 

TÄNK OM vi skapar en levande stadskärna i Lund Foto: Lunds centrum Stortorget, fotograf Kennet Ruona
Våra prioriteringar

Ett grönare Lund.

Fokus för vår politik är klimat, miljö och barn. Trots att Miljöpartiet är i opposition i Lund den här mandatperioden, har vi under det första året lyckats få igenom flera av våra förslag och vår politik för ett grönare Lund. Här kan du läsa mer om dem och de förslag vi arbetar vidare med! I vissa fall har vi varit beredda till kompromisser för att värna biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan eller för att göra kommunen bättre för dess invånare.

Hållbar samhällsplanering (Lund).

Hållbar stadsplanering skapar balans mellan gammalt och nytt. För att behålla stadens och tätorternas historiska kontinuitet, och därmed dess identitet, är det viktigt att bevara äldre byggnader, gator, torg och planteringar. Det är också viktigt att anpassa det nya till det befintliga för att inte förlora stadens karaktär. Så skapas en grön, tät, trygg och levande stad.

Skola för det livslånga lärandet (Lund).

Skolan lägger grunden för resten av livet, ett liv av livslångt lärande. Alla barn har rätt till en bra utbildning och det är viktigt att skolan kompenserar för ojämlikheter som följer av hemförhållanden. Skolan ska ta vara på och utveckla barns lust att lära.

Kultur och fritid (Lund).

För Miljöpartiet handlar kultur och fritid om att forma vårt framtida Lund. När vi människor umgås känner vi gemenskap. Vi skapar även andra sätt att uttrycka vår identitet än genom ohållbar konsumtion.

Miljöpartiet Lund

Kontakt