Mer om Anna Hansson

Anna Hansson om politik

Jag har en grön vision om framtiden. En positiv bild i mitt inre av vår gemensamma framtid. I den lever vi människor i harmoni med varandra och med djur och natur. Jag vet att vi behöver arbeta hårt för att förverkliga denna vision. Vi behöver vara smarta och resultatinriktade. Detta arbete vill jag vara en del av.

Några av mina hjärtefrågor är miljö och naturvård, folkhälsa och djurrätt. Vi stammar från naturen och är djupt beroende av den. Vi behöver finna nya livsstilar som inte skadar oss själva och miljö, natur, och djuren. Kontakt med naturen gör oss friska och välmående. Djuren ska behandlas med respekt och omtanke.

Jag är mycket intresserad av hälso- och sjukvårdsfrågorna på många sätt, och från olika perspektiv. Sjukvården står idag (liksom övrig offentlig verksamhet) inför många utmaningar med för lite resurser, personalbrist och sjukskrivningar. Det pågår också en demografisk förändring som innebär att andelen äldre ökar, och detta medför ett ökat behov av vård. Vården måste vara ändamålsenlig och effektiv kopplat till insatta resurser. Arbetet med förebyggande insatser är också viktigt för en bättre folkhälsa.

Sedan december 2015 är jag gruppledare i Alingsås och ledamot av bland annat kommunstyrelsen, dess arbetsutskott, och kommunfullmäktige. Jag är också vice ordförande i miljöskyddsnämnden. Utöver det politiska engagemanget är jag också ordförande i Alingsås Naturskyddsförening.

Jag är utbildad civilekonom, och har en yrkeskarriär på ca 14 år inom näringslivet. Som ekonom har jag arbetat mycket i nära samarbete med företagsledning och har lärt mig mycket av det.

Jag trivs mycket bra med att arbeta inom politiken och med att förverkliga våra politiska program.

Jag är en aktiv politiker. Jag läser på handlingar, gör egna efterforskningar, kommer med förslag och yrkanden. Jag trivs vanligtvis bra med debatter, insändare, talarstolen, och att synas i media.