Anna Hansson

Gruppledare MP Alingsås

Anna Hansson
Annas hjärtefrågor

Mat och jordbruk.

Vilken mat vi lägger på tallriken spelar roll. Vi vill ha ekologisk och klimatsmart mat på tallriken, nu. Mat som är god, näringsrik, giftfri och närproducerad mat.

Kemikalier.

Vi drabbas alla av de skadliga ämnen som finns i våra kläder, vår mat och vår miljö. Barn är särskilt utsatta. Miljöpartiet driver på för att alla ska få en giftfri vardag.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Djur.

Inget djur ska utsättas för lidande. Djurskyddet i EU måste skärpas rejält. Miljöpartiet kräver ett verkligt djurskydd, en hög djurvälfärd och stopp för onödiga djurförsök.

Hälso- och sjukvård.

Den som söker vård ska få rätt hjälp i rätt tid. Allt vi kan göra för att minska ohälsan sparar pengar som vi kan använda för att bygga ut vården.

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Migration och lika rätt.

Vi står upp för en öppen och human flyktingpolitik – och för fred, rättvisa och klimat i världen.

Rätt att må bra.

Många lider av stress och utmattning. Barn och ungas psykiska ohälsa har ökat. Trenden ska vändas. Vi vill göra psykiatrin för barn och unga köfri – och skapa ett samhälle där alla kan må bra.

Mer om Anna Hansson

Anna Hansson om politik

Hjärtefrågor
Jag har en grön vision om framtiden. En positiv bild i mitt inre av vår gemensamma framtid. I den lever vi människor i harmoni med varandra och med djur och natur. Jag vet att vi behöver arbeta hårt för att förverkliga denna vision. Vi behöver vara smarta och resultatinriktade. Detta arbete vill jag vara en del av.

Några av mina hjärtefrågor är miljö och naturvård, folkhälsa och djurrätt. Vi stammar från naturen och är djupt beroende av den. Vi behöver ställa om till ett sätt att leva som inte skadar oss själva och miljö, natur, och djuren. Kontakt med naturen gör oss friska och välmående. Djuren ska behandlas med respekt och omtanke.

Jag är mycket intresserad av hälso- och sjukvårdsfrågorna på många sätt, och från olika perspektiv. Sjukvården står idag (liksom övrig offentlig verksamhet) inför många utmaningar med för lite resurser, personalbrist och sjukskrivningar. Vården måste vara ändamålsenlig och effektiv kopplat till insatta resurser. Arbetet med förebyggande insatser är centralt för en bättre folkhälsa, och en minskad belastning av vården.

Erfarenheter
Jag är gruppledare i Alingsås och ledamot av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Jag har tidigare erfarenheter från att ha varit ordförande i Miljöskyddsnämnden. I Västra Götalandsregionen är jag ersättare i fullmäktige och i Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden. I Göteborgsregionens kommunalförbund ingår jag i Utbildningsgruppen.

Jag är utbildad civilekonom, och har en yrkeskarriär på ca 14 år inom näringslivet.